Ett år sedan mobilförbudet infördes

Den första februari 2019 var det precis ett år sedan som lagen infördes kring att inte använda mobiler eller navigationsutrustning under körning. I början var det en hel del frågor hos trafikanterna och även del som inte uppfattat att lagen hade börjat gälla. Men med flera reportage i tidningar och allt mer uppmärksamhet har fler också börjat lägga bort mobilen.

Kortfattat så får alltså inte mobiler eller annan navigationsutrustning användas av den som kör fordonet under färd. GPS eller navigering via mobilen får helt enkelt ställas in innan bilen startas och skulle ändringar behöva genomföras får man stanna bilen på passande ställe och ordna med detta.

Inte olagligt att prata i telefon

En missuppfattning kring lagen är att det är olagligt att prata i telefonen. Det är det inte. Men man måste prata i handsfree för att det ska vara lagligt. Då kan blicken fortfarande vara på trafiken och bägge händerna är tillgängliga för att hantera bilen. Nyare bilar har idag funktioner som gör att man kan hantera vissa funktioner på telefonen via ratten. Om det exempelvis kommer ett sms kan man välja att detta ska läsas upp genom en enkel knapptryckning. Genom ljudsystemet kan detta sms läsas upp. I vissa fall går det även att svara genom att sakta prata in ett meddelande som konverteras till det sms som skickas iväg.

Stort problem – eller inte

Lagen ska få färre personer att hålla på med sina telefoner medan man kör bilen. Något som självklart är en trafikfara då uppmärksamheten är på telefonen istället för på trafiken. Fler olyckor per år har även kunnat hänvisats till att föraren varit ouppmärksam på grund av just en mobil.

Först infördes lagen att det var olagligt att använda telefon i det fall som körningen påverkade negativt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Men det blev svårt att avgöra och med nya lagen blir det helt enkelt tydligare. Nu får inte mobilen användas, oavsett om det är spel, sms, samtal eller navigering.

Med 3300 personer som tagits fast av polisen under 2018 kan det tyckas som en väldigt nödvändig lag. Lagen förväntas öka säkerheten i trafiken och kan även spara liv. Samtidigt är det inte mobilsurfare som är de farligaste förarna och som står för den största andelen inom brott i trafiken. Ett exempel kan tas från 2017 då över 25 500 personer stoppade på grund av att de körde onyktra.